Ragna Berget Jørgensen, norsk politiker (A). Forbrukerkonsulent i Nordland fylke fra 1974. Medlem av Bodø bystyre og formannskap 1979–83. Medlem av landsstyret i Norsk Tjenestemannslag fra 1978. Stortingsrepresentant fra Nordland 1981–97.