Rüdiger von der Goltz, tysk offiser, greve. Generalmajor 1915, sjef for den tyske østersjødivisjon som hjalp de hvite i Finland våren 1918. Kjempet 1919 i Baltikum mot bolsjevikene og de nyorganiserte lettiske og estiske hærer. Utgav bl.a. Meine Sendung in Finnland und im Baltikum (1920).