Rød har utviklet seg fra et tidligere båtanløpssted og ferjeleie med butikk ved Asmalsundet til et boligområde noe lengre sør fra rundt 1985 og med tettstedsstatus på 1990-tallet. Asmaløy skole på Rød er felles ungdomsskole for hele Hvaler fra 2006.