Rössen-kulturen, arkeologisk kultur fra yngre steinalder; har fått navn etter en gravplass nær Merseburg i Tyskland. Den representerer et sent utviklingstrinn av de båndkeramiske grupper av Donau-kulturen. Rössen-kulturen er hovedsakelig representert i Rhinland, men er også funnet i Sveits og østlige Frankrike. Flere C-14-dateringer av arkeologisk materiale fra Rössen-kulturen grupperer seg rundt 3500 f.Kr.