Donaukulturen, arkeologisk begrep, representerer den første bondekultur i store deler av Sentral- og Øst-Europa. Karakteristisk for Donaukulturen er keramikken som er prydet med båndornament og derfor ofte kalles båndkeramisk kultur.