Båndkeramisk kultur, arkeologisk kultur fra yngre steinalder med vid utbredelse i Mellom- og Nord-Europa. Den har fått navn etter dekoren på keramikken som er felles for de ulike båndkeramiske kulturgrupper. Boplassene finnes særlig langs de store elvene i Mellom- og Nord-Europa. Viktige boplasser er undersøkt ved bl.a. Bylany nær Kutná Hora i Tsjekkia. Ved Köln–Lindenthal i Nord-Tyskland er det gravd ut ca. 50 hustufter. Disse har vært rektangulære og ofte med en lengde på 30–50 m og en bredde på 6–8 m. Gravene ligger samlet i små felt innen bebyggelsesområdet. De døde har fått med seg leirkar, pilespisser og økser. Ervervet har vesentlig vært basert på jordbruk.