Quintus Tullius Cicero, romersk offiser, M. T. Ciceros bror. Han ble pretor 62, var offiser i Caesars hær i Gallia 54–52, hos sin bror i Kilikia 51, kjempet mot Caesar, benådet, proskribert av Antonius og Octavian og henrettet. Det finnes noen få brev av ham; han forfattet også (tapte) tragedier.