Pyttegga, eller Puttegga, høyeste fjell i Tafjordfjella, på grensen mellom Romsdal og Sunnmøre, henholdsvis Rauma og Norddal kommuner, Møre og Romsdal; 1999 moh.. Pyttegga er fylkets høyeste fjell.