Poul Møller, dansk politiker, cand.jur. I 1953 ble han knyttet til den konservative avisen Dagens Nyheder, 1961–68 og 1971–79 knyttet til Berlingske Tidende. Medlem av Folketinget 1950–71, og etterfulgte 1958 sin bror, Aksel Møller, som de konservatives parlamentariske fører. Finansminister 1968–71. Medlem av Europaparlamentet 1979–86. Møller utgav flere bøker, bl.a. den selvbiografiske Milieuer, mennesker og meninger (1970) samt en rekke tidsskrift-og avisartikler, vesentlig om politiske emner.