Mesteparten av landet er dyrket opp. Skogen dekker bare 5 % av landets areal. Den naturlige skogvegetasjonen er løvfellende i tørketiden. I kystlandet forekommer tropisk savannevegetasjon. Av økonomisk betydning er bl.a. trærne mahogni, vestindisk seder, Cedrelaodorata, valnøtt og balsam.