Pitti, italiensk adelsslekt som rivaliserte med huset Medici om makten i Firenze i senmiddelalderen. Luca Pitti (1404–72) var en mektig finansmann og politiker. Han satte 1458 i gang oppførelsen av Italias mest monumentale privatresidens, Palazzo Pitti, som senere ble kjøpt av Elonora av Toledo, Cosimo di Medicis hustru.