Pitt, britisk adelsslekt som stammer fra Thomas Pitt, sogneprest i Blandford, Dorset. Han var far til koloniadministratoren Thomas Pitt (1653–1726), som var guvernør i Madras og brakte hjem en stor formue, bl.a. i edelstener. Han kjøpte godset Old Sarum, som sendte to representanter til parlamentet som tidligere by, og sikret seg dermed politisk innflytelse og kunne sende sine sønner til parlamentet. Han var far til Thomas Pitt (ca. 1688–1729), som 1726 fikk tittelen earl of Londonderry, og Robert Pitt. Sistnevntes sønn, statsmannen William Pitt d.e. (1708–78), fikk 1766 tittelen earl of Chatham. Han var far til John Pitt (1756–1835), 2. earl of Chatham, som innehadde flere kabinettposter under Georg 3, og statsmannen William Pitt d.y. (1759–1806).