Philipp Eulenburg, tysk diplomat; brorsønn av F. A. Eulenburg. 1894–1902 tysk sendemann i Wien. Wilhelm 2s rådgiver og en av keiserens nærmeste venner. I 1906 beskyldte redaktøren for Die Zukunft, Maximilian Harden, ham og andre medlemmer av «hoffkamariljaen» for homoseksualitet. Eulenburg ble innviklet i en menedsprosess som på grunn av hans sykdom aldri ble fullført, men den skandaliserte ham og svekket også keiserens stilling.