Mened, falsk forklaring under avlagt forsikring (tidligere: ed) eller i henhold til tidligere avlagt forsikring, se ed og falsk forklaring. Forestillingen om mened går tilbake til germansk rett i middelalderen, der et antall vitner svor på tiltaltes troverdighet. Mened ble rammet av straffeloven av 1902 § 163 med fengsel i inntil 5 år. Straffeloven av 2005 har ingen bestemmelse om mened, men det fins fortsatt forbud mot falsk forklaring.