Friedrich Albrecht Eulenburg, tysk diplomat og politiker, fra 1862 innenriksminister under Bismarck; var i mange år en av dennes nærmeste medarbeidere. Han gjennomførte en ny administrasjonsordning med større selvstyre, men 1877, da Bismarck la om sin innenrikspolitikk i reaksjonær retning, kom det til brudd, og Eulenburg fikk avskjed 1878.