Peter Gullestad, norsk sosialøkonom. Cand.oecon. 1976. Ansatt i Fiskeridirektoratet 1977–82 og fra 1984. Avdelingsdirektør i Fiskeridirektoratet 1990–95, assisterende fiskeridirektør 1995–96, fiskeridirektør 1996-2008. Fagdirektør 2008 - .