Biografier - fiskeri

Fagansvarlig

Jahn Petter Johnsen

UiT – Norges arktiske universitet

Redaktør

Andreas Tjernshaugen

Inneholder 22 artikler: