Per Sunding, norsk botaniker, dosent i plantesosiologi og økologi 1974 ved Universitetet i Oslo, fra 1986 professor samme sted. Hans viktigste forskningsfelt er atlanterhavsøyenes flora og vegetasjon. Har bl.a. skrevet The Vegetation of Gran Canaria (1972) og – sammen med A. Hansen – Flora of Macaronesia (1993, 4. utg.).