Per Erik Wahlund, svensk forfatter og kritiker, fil.lic. 1965; litteratur- og teaterkritiker i Svenska Dagbladet 1950–68 og 1971–87. Han debuterte som forfatter med en ungdomsbok 1938. I sin lyrikk, der kjærlighetsmotivet står sentralt, hyller Wahlund de humanistiske verdier i enkle, tradisjonelle vers: Vakttjänst (1942), Luftspegling (1952), Röstlägen (1971). Hans språkfølelse kommer kanskje best frem i en rekke essaysamlinger, ofte med kulturhistoriske motiver. Han har oversatt lyrikk og prosa fra en rekke språkområder og har vært teaterregissør flere steder.