Pelotas, by i Brasil, Rio Grande do Sul, ved sørvestenden av Lagoa dos Potos, ca. 250 km sørvest for Porto Alegre; 316 700 innb. (2007). Utmerket havn med eksport av kjøtt, huder, ull og maté, handelssenter. Pelotas har store slakterier og konservesfabrikker, møller, garverier, oljeraffineri. To universiteter og landbrukshøyskole. Grunnlagt 1780.