En slekt som antakelig stammer fra kannik ved Mariakirken i Oslo Hans Olufsen Paus (1500–70) og som muligvis har forbindelse med den middelalderske adelsslekten av samme navn. H.O. Paus var farfar til sogneprest i Fredrikstad Hans Povelsen Paus (1587–1648) og sogneprest i Kviteseid, prost Peder Povelsen Paus (1590–1653). Sistnevnte var farfar til bygdemålsdikteren, sogneprest i Hjartdal Hans Povelsen Paus (1656–1715). Til samme gren av slekten hører skipsreder Nicolai Nissen Pauss (1811–77), dennes sønn, skolemannen og teologen Bernhard Cathrinus Pauss (1839–1907), og dennes sønnesønn, stormester i Den Norske Frimurerorden, overlege dr.med. Bernhard Cathrinus Paus (1910–99), foruten direktør i Norsk Arbeidsgiverforening, George Wegner Paus (1882–1923). Fra P.P. Paus stammer også generalmajor Ole Otto Paus (1910–2003), som var far til forfatteren, musikeren og sangeren Ole Christian Paus (f. 1947). Til slekten hører dessuten pavelig kabinettskammerherre, godseier Christoffer Tostrup Paus (1862–1943), som ble utnevnt til pavelig greve 1923.