Paul Gavrilovich Vinogradov, russisk-britisk rettshistoriker. 1884 professor i historie i Moskva, fra 1903 professor i rettsfilosofi i Oxford. Utgav en rekke rettshistoriske og sosiologiske arbeider, bl.a. Villeinage in England (1892), Roman Law in Mediaeval Europe (1909) og Outlines of Historical Jurisprudence (2 bd., 1920–22). Han var en av samtidens beste kjennere av norsk rettshistorie og oppholdt seg ofte i Norge.