Pashtunistan, propagandanavn på de områder av Pakistans grensefjell mot Afghanistan som er bebodd av pashtotalende pathanstammer. Fra afghansk side har det, særlig i de første årene etter opprettelsen av staten Pakistan (1947), vært agitert for at disse områdene skulle skilles ut som en egen stat. Ideen har vunnet en viss tilslutning i befolkningen og i perioder ført til et spent forhold mellom Pakistan og Afghanistan.