Paolo Maurensig, italiensk forfatter, født i Gorizia. Debuterte med La variante di Lüneburg (1993, norsk overs. Lüneburgvarianten, 1995), en spenningsroman der forbrytelser fra fortiden blir avslørt gjennom en av sjakkspillets varianter, den såkalte Lüneburgvarianten. Har utgitt flere romaner, blant dem Canone Inverso (1997), der det er klassisk musikk som spinner den røde tråden i mysteriet, L'uomo scarlatto (2001) og Il guardiano dei sogni (2004).