Palmafoss, foss i Raundalselva, Voss kommune, Hordaland, 3 km øst for Voss tettsted; 13,5 m høy. Laksetrapp slipper laksen helt oppover til Raundalen. Ved fossen tettbebyggelse med atskillig industri, bl.a. trevare- og betongindustri. Jernbane for godstransport til Voss (del av den tidl. Hardangerbanen); godsterminal ved jernbanestasjonen.