Palaquium, treslekt i familien Sapotaceae, ca. 110 arter i det indomalayiske området, rike på melkesaft. Denne utvinnes av flere arter ved innsnitt i barken eller ved knusing og pressing av bladene. Melkesaften størkner i luft og gir guttaperka.