PMWS, sykdom hos svin, forårsaket av et virus nær beslektet med porcint circavirus type 2 (PCV2), angriper kun svin. Sykdommen ytrer seg ved mistrivsel, avmagring, anemi, pustebesvær, diaré og økt dødelighet hos griser i alderen 5 til 16 uker. Første gang rapportert i 1991 fra Canada. Forekommer nå i de fleste land med intensivt svinehold, og har medført store tap. I Norge ble sykdommen for første gang påvist i to besetninger i 2003.