Pál Teleki, ungarsk geograf og politiker. Utenriksminister i den motrevolusjonære regjering i Szeged 1919; statsminister juli 1920–april 1921. I årene 1921–38 opptatt av vitenskapelig arbeid. I 1938 ble han kirke- og undervisningsminister, og i 1939 på ny statsminister. Prinsipielt avviste han nasjonalsosialismen, men han gikk likevel inn for samarbeid med aksemaktene og oppnådde ved det at Ungarn vant tilbake landområder. Begikk selvmord da han ikke ville imøtekomme tyske krav om ungarsk deltakelse i aksjoner mot Jugoslavia.