Béla Kun, ungarsk politiker. Under den første verdenskrig var han i russisk fangenskap og sluttet seg til Lenin. November 1918 vendte han tilbake til Ungarn og dannet det ungarske kommunistpartiet. 1919 ble han sjef og utenriksminister i den kommunistiske rådsregjering som innledet terror mot de borgerlige. Regjeringen ble styrtet august samme år og Kun flyktet til Sovjetunionen, der han en tid var medlem av Kominterns eksekutivkomité. Kun falt senere som offer for Stalins utrenskning.