Otto Christian Malterud, født i Kristiansand, norsk diplomat, cand.oecon. I utenrikstjenesten 1942–55. Direktør for Norges Eksportråd 1955–71. Ambassadør i Haag 1971–78.