Ole Christian Bull var en norsk bygdemålsdikter, født i Kristiansund og bror av Hans Grøn Bull. Bull var fogd på Sunnmøre i 1796–1810. Han skrev en rekke leilighetsdikt i en språkform med innslag fra bygdemål omkring Kristiansund. Diktene ble utgitt samlet av D. A. Seip 1942 med en avhandling om språkformen.