Olav Moen, født i Voll i Romsdal, norsk hagebruksforsker. Professor i grønnsakdyrking og planteskoledrift ved NLH 1919–45. Skrev en rekke bøker, artikler og avhandlinger, spesielt om grønnsaker.