Odd Ulleberg, norsk hornist og pedagog. Spilte i Musikselskabet Harmoniens orkester 1956–60, 1960–90 solohornist i Oslo Filharmoniske Orkester. Fra 1962 medlem av Den Norske Blåsekvintett. Ansatt som amanuensis ved Norges musikkhøgskole 1973, førsteamanuensis 1981–84.