Nossum, storgård i Levanger kommune, Nord-Trøndelag, ved E 6 4 km sør for Levanger sentrum. Gården tilhørte i middelalderen Trondhjems Hospital og noen deleiere. 1791 ble den utlagt til sjefsgård for Nordenfjeldske Dragonregiment. Fra 1897 tilhører den slekten Grøneng. Gården har i dag stor produksjon av verpehøns og kyllinger.