Nordfold og Kjerringøy, tidligere kommune i Nordland, opprettet 1887 ved deling av daværende Folda kommune i to nye kommuner, Nordfold og Kjerringøy kommune i nordvest og Sørfold kommune i sørøst. Nordfold og Kjerringøy kommune ble nedlagt 1906 ved at den ble delt i to nye kommuner: Kjerringøy og Nordfold. Nordfold og Kjerringøy kommune utgjorde ved nedleggelsen 737 km2 og hadde 2342 innbyggere.