Folda, tidligere kommune i Nordland. Opprettet som kommune ved innføringen av det lokale selvstyret 1837, 1887 delt i to kommuner: Norfold og Kjerringøy bestående av de ytre (nordvestre) og Sørfold av de indre (sørøstre) delene av den tidligere kommunen. 1906 ble så Nordfold og Kjerringøy delt i to selvstendige kommuner.