Nor-Cargo

Posten Norge har omfattende godsvirksomhet.
Posten Norge transport med lastebiler
Av .

Nor-Cargo var et norsk transport- og logistikkselskap, etablert i 1967 som samarbeidet Nord-Poolen mellom Bergenske Dampskibsselskab, Nordenfjeldske Dampskipselskab og Vesteraalens Dampskibsselskab. Etter hvert ble flere rederier med i samarbeidet. Senere ble navnet Nor-Cargo, som også omfattet bilfrakt (Norske Godslinjer, Sties Termo-Transport) og flyfrakt.

Nor-Cargo var tidlig Bergenske AS sin transportavdeling med ruter på Vestlandet og England. Da Bergenske ble solgt til Sandefjord-selskapet Kosmos, ble Nor-Cargo valgt til navn på hele transport-divisjonen. Nord-Poolen, Norske Godslinjer og Sties Termotransport var de største selskapene. Ved oppløsning av Kosmos ble Nor-Cargo solgt til eierne av Hurtigrutene.

Bergenske Services AS utgjorde grunnstammen i det som etter hvert ble Nor-Cargo Bergenske AS. Veksten i selskapet skjedde den første tiden gjennom oppkjøp, blant annet av Intersped, spedisjonsavdelingen til CCB, det lokale kontoret til Møreruten og den lokale delen av Norske Godslinjer AS. Alle selskapene var lokalisert på ulike steder på Vestlandet med egne ansatte.

14. juni 2004 åpnet Nor-Cargo ny terminal til 70 millioner kroner på 7000 kvadratmeter innendørs, hvorav 3100 kvadratmeter til kontorer og 10000 kvadratmeter utendørs i Bergen og samlokaliserte dermed transportaktivitetene. Byggestart var 15. september 2003. 9 måneder senere ble terminalen åpnet. Terminalbygget var strategisk plassert med kai på to sider og gode inn- og utkjøringsmuligheter for lastebil. 35 ramper for lossing og lasting var også på plass.

Nor-Cargo samlet virksomheten ved 6 terminaler til én stor terminal for å forbedre effektiviteten. Antall medarbeidere ble likevel det samme som før, men samlokaliseringen gjorde det mulig med utvidet åpningstider. 34 medarbeidere håndterte godsmengder på mellom 450-500.000 tonn årlig.

Hurtigruteterminal ble også satt opp like ved godsterminalen ved årsskiftet 2004/05, hvor det ble kjøle-/fryselagre på 2.500 kvadratmeter og 1.700 kvadratmeter tørrlastterminal. Nor-Cargo Thermo AS hadde mye termogods fra og til Bergen og fikk dermed positive synergieffekter av mer effektiv drift.

10.5.2004 gjennomførte de daværende eierne Ofotens og Vesteraalens Dampskibsselskab (OVDS) og Det Stavangerske Dampskibsselskab en oppsplitting og delsalg av selskapet til Posten Norge. Eierne beholdt den sjøbaserte transporten i Nor-Cargo Shipping, som ble videreført under navnet Nor Lines. Avtalen fikk senere Konkurransetilsynets godkjennelse. Nor-Cargo Holding omsatte i 2003 for 3,2 milliarder kroner innen divisjonene Land og Thermo. I 2003 fikk Nor-Cargo konsernet fikk et overskudd før skatt på 126,1 millioner kroner. Kjøpesummen var 850 millioner kroner for aksjene og 100 millioner kroner for finansielle eiendeler og renter med kontant betaling.

I 2005 hadde selskapet 1200 ansatte og var representert på 90 steder i Norge med distribusjons- og agentnett langs kysten og i Nord-Norge samt datterselskaper i Sverige, Danmark og Frankrike. Nor-Cargo ble videreført som et eget datterselskap i Postens logistikkdivisjon og ble et merkenavn for virksomheten innen stykkgods og partilast. I 2008 ble selskapet en del av Bring i Posten Norge.

Kjøpet var et mottrekk fra Posten Norge for å møte konkurransen fra internasjonale aktører som Deutsche Post/DHL, nederlandske TPG/TNT, Svenske Posten/Tollpost Globe (Postnord) og Linjegods/ Schenker BTL (DB Schenker).

Eksterne lenker

Kommentarer

Kommentaren din publiseres her. Fagansvarlig eller redaktør svarer når de kan.

Du må være logget inn for å kommentere.

eller registrer deg