Nizam el mulk, tittel som på slutten av 1600-tallet av stormogulen ble tildelt den muslimske herskeren i den sørindiske staten Hyderabad. Nizamen av Hyderabad hersket over Indias største fyrstestat, og han hadde rang over alle andre indiske fyrster. Nizamen fører ærestittelen His Exalted Highness, og han hadde krav på en salutt på 21 skudd. Etter at staten Hyderabad ble innlemmet i India føres tittelen som personlig ærestittel av overhodet for det tidligere herskerhus.