NMVOC er en samlebetegnelse på alle flyktige organiske forbindelser med unntak av metan.