NDS, amerikansk satellitt konstruert for deteksjon av nukleære eksplosjoner i rommet og i jordatmosfæren. Skutt opp i par under betegnelsen Vela. De to første, opp 1963, ble plassert i ca. 110 000 km høye baner. I alt ble det, til utgangen av 1972, skutt opp 29 satellitter. Operasjonstiden var tre år. Registreringen er overtatt av militære varslingssatellitter.