Nürnberg-krøniken, en av verdens mest kjente inkunabler; utgitt 1493 av den tyske legen Hartmann Schedel (1440–1514). Verket, som er skrevet på latin og skildrer verdens historie fra skapelsen til Schedels egen tid, er den eldste trykte bok der Norge er omtalt. Nasjonalbiblioteket kjøpte i 2007 et eksemplar av denne sjeldne og verdifulle boken for 1,4 mill. kr. Ca. 400 latinske eksemplarer er bevart. Nasjonalbibiliotekets eksemplar har 1809 illustrasjoner fargelagt for hånd, og er Norges eneste fullkolorerte inkunabel.