Mysia, landskap i det nordvestre hjørne av Lilleasia, fjell- og skogrikt. I oldtiden bodde myserne her, et folk som antagelig var i slekt med thrakerne. Ved kysten var det en rekke greske kolonier: Lampsakos, Abydos, Adramyttion, Elaia, Kyme o.fl.