Myriapoda, eller mangefotinger er et eldre fellesnavn på leddyrklassene fåfotinger, dvergfotinger, tusenben og skolopendere.