Myeik-arkipelet, øygruppe i Myanmar, ved kysten av Taninthayi(Tenasserim-)divisjonen, omfatter mange hundre skogkledde øyer. Befolkningen inkluderer mokonfolket (også kalt sjøsigøynere eller salon), som er et nomadisk sjøfarende fisker- og samlerfolk. Ved kysten driver malayer, burmanere og indere perlefiske.