Musica enchiriadis, musikalsk avhandling fra 800-tallet som gir den eldste kjente behandling av vesterlandsk flerstemmighet. Muligens skrevet i Skottland.