Movatn, tettsted i Oslo kommune, ved Movatn stasjon på Gjøvikbanen, veiforbindelse med Maridalen. Ligger 19 km nord for Oslo sentrum, nær grensen til Nittedal.