Moneta, i romersk religion et tilnavn til Juno. Myntverkstedet i Roma lå ved Juno Monetas tempel, og av Moneta kommer vårt ord mynt og tilsvarende ord på andre språk.