Medaljen for edel dåd, norsk belønningsmedalje innstiftet 1885 av Oscar 2 til belønning av «hederlig forhold ved redning av menneskeliv eller annen likeartet dåd». På adversen bærer medaljen den regjerende konges bilde, på reversen en eikekrans rundt ordene «For edel dåd». Den bæres i høyrødt vatret bånd, som i midten har en mørkeblå stripe med hvite kanter og lignende striper på begge sider. Opprinnelig ble medaljen tildelt i tre klasser; etter 1905 deles den ut i gull eller sølv, uten angivelse av klasse, i gull for usedvanlig fremragende redningsdåd, for øvrig i sølv.