Advers, forside av en mynt eller medalje. Medaljen eller myntens bakside kalles revers.Myntens advers, dens forside, kalles gjerne "krone" i motsetning til "mynt" som er revers, dens bakside.