Matthias Erzberger, tysk journalist og politiker (Zentrum). Medlem av riksdagen fra 1903, under den første verdenskrig var han fra 1917 tilhenger av en forhandlingsfred. Ble oktober 1918 medlem av prins Max' regjering og undertegnet i november våpenstillstandsavtalen med ententen, men han kom ikke med i den tyske fredsdelegasjon. Februar 1919 minister uten portefølje i Scheidemanns regjering og tilhenger av tysk undertegnelse av fredstraktaten. Han var riksfinansminister fra 1919 til han året etter ble satt utenfor partiet. Myrdet av to nasjonalistiske tidligere offiserer.